Sapņu tulks

Simboli sapņosPērkons

Negaisu redzēt - bailes.
Negaisā būt - briesmas.
Negaiss ar krusu - asaras.
Negaiss ar pērkoniem un zibeņiem - karš.
Negaiss ar sarkaniem padebešiem - ugunsgrēks.
Negaiss ar melniem padebešiem - zemes sēras.

- Finka sapņu tulks

Pērkoni dzirdēt tālumā - kara ziņas.
Pērkons tuvumā bez zibeņa - lielas lietas dzirdēt.
Pērkons ar zibeni - lielas izbailes.
Pērkoni iesperot redzēt - kāda radinieka nāve.
Pērkons ar krusu - asaras.
Pērkons ar lietu - mātes nāve.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!