Sapņu tulks

Simboli sapņosPuķes

Liliju redzēt - nevainības prieki.
Liliju lauzt - nevainību laupīt.
Lilija novītusi - kāda bāriņa nāve.
Lilijas kroni valkāt - lielu godu iemantot.
Lilijas istabā - laime un prieks ģimenē.
Lilijas daudz - labu jaunavu sabiedrība.
Lilijas dāvināt - no līgaviņas šķirties.

- Finka sapņu tulks

Neaizmirstulītes redzēt - tīkamas ziņas no mīļās.
Neaizmirstulītes plūkt - bažas mīlestībā.
Neaizmirstulītes dabūt - mīlu apzvērēt.
Neaizmirstulītes dāvināt - no mīlas atsacīties.
Neaizmirstuļu vainags - mūžīga mīla.
Neaizmirstulītes novītušas - mīlai beigas.
Neaizmirstulītes ziedošas - mīlas laime.

- Finka sapņu tulks

Neļķes redzēt - sirdssāpes.
Neļķes plūkt - draugus iemantot.
Neļķes daudz - daudz draugu.
Neļķes gluži sarkanas - kreisā valdība.
Neļķes pus sarkanas - labas dienas politikā.
Neļķes tumšas - drūmi laiki.
Neļķes pie krūtīm - sargies no pārsteigumiem.

- Finka sapņu tulks

Puķi redzēt - sargies no lišķīgiem draugiem.
Puķi aizskart - neaptraipi savu labo slavu.

- Finka sapņu tulks

Puķes redzēt - prieks.
Puķes dēstīt - labu darīt.
Puķes apliet - pretmīlestību iemantot.
Puķes plūkt - laime mīlestībā.
Puķes sasiet - mīļa draudzība ar jaunavu.
Puķes novītušas - mīlestības cerības izputēs.
Puķu pušķis smaržīgs - īsi mīlas prieki.
Puķes dāvinātas dabūt - iegūsi pretmīlestību.
Puķes samīt - jaunavas pavainot.
Puķes novītušas - mīlestībai beigas.
Puķu vainagu valkāt - Tavu skaistumu slavēs.

- Finka sapņu tulks

Saulespuķi redzēt - Tava mīlestība tiks atraidīta.
Saulespuķi nolauzt - bezcerības mīlestībā.
Saulespuķes daudz - jaunas pret Tevi būs vēsas.

- Finka sapņu tulks

Tulpes redzēt - lepnas, vēsas sievietes.
Tulpes nogriezt - augstprātīgas dāmas pazemot.
Tulpes dāvināt - vēsām skaistulēm atsacīt.

- Finka sapņu tulks

Vijolītes redzēt - jaunus priekus baudīt.
Vijolītes noplūkt - laime pie jaunavām.
Vijolīšu pušķis - nežēlīgus noziegumus uzdarīt.

- Finka sapņu tulks

Vizbuļus plūkt - greznoties.
Vizbuļu vainags - grūta slimība ģimenē.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!