Sapņu tulks

Simboli sapņosPriesteris

Redzēt – daudz prieka un laimes dzīvē.

- Senču sapņu tulks

Grieķu dievnams, ko redz sieviete – vēstī par nesavtīgu mīlestību.
Ja sapnī atrodies dievnamā – tāds sapnis brīdina, ka nāksies izjust skaudību no apkārtējiem.
Ja vīrietis sapnī redz sevi ieejam dievnamā – drīzumā izdosies iekarot sievietes labklājību no augstākās sabiedrības.
Ja sapnī no loga redzams dievnams – gaidāma tikšanās apstākļos, kas šķiet neticami, taču tieši šī tikšanās sniegs vēlmju piepildīšanos.

- Erotiskais sapņu tulks

Dievnams – labklājība.

- Cvetkova sapņu tulks

Liels senču dievnams – laime un veiksme visās lietās.

- Džou-Guna sapņu tulks

Dievnams – parasti tādu sapni redz tādā dzīves periodā, kad iekšējā pasaule ir svārstīga un ir tieksme to nostiprināt. Parasti tādos sapņu priestera tēlā ir nepazīstami cilvēki. Šie dieva kalpotāji liek saprast, kāds dievkalpojums ir nepieciešams un kādu dzīves jomu nepieciešams ietekmēt. Visi šie cilvēki var būt parādīti kā vecāka gadagājuma cilvēki, vienādi ģērbti vai viena dzimuma.
Ja dievnamā nav kalpotāju vai zinātāju – tad tas var norādīt uz iekšējo ceļojumu vai cīņu, kura, pretēji ārējās morāles izvēlei, prasa izlemšanu.

- Loffa sapņu tulks

Dievnams – gars, dvēsele. Dievnama stāvoklis norāda uz dvēseles stāvokli, ja sapnī pret dievnamu attiecas ar godbijību. ja dievnamā notiek jebkura veida dievkalpojums, tas norāda uz garīgo izaugsmi.
Ja tiek dots kaut kāds zvērests – realitātē norāda uz iziešanu Esamības likuma kalpošanas līmenī.
Celt dievnamu – darboties garīgas sabiedrības izveidošanas labā.
Sagruvis dievnams – nozīmē karmisko uzdevumu neizpildi, dzīve rit tukšgaitā.
Cilvēki dievnamā – domubiedru meklēšana.
Priesteris – jāmeklē Garīgais Skolotājs, iespējams, tas viņš jau ir ieradies, tikai tu nespēj to saskatīt.

- Ezotēriskais sapņu tulks

Dievnams, pilns ar cilvēkiem – grēku nožēlošana nepieciešama kā gaiss.

- Taro sapņu tulks

Sarunāties ar dievu – sapnī mūs nesaista apziņa un ego kontrole, paverot iespējas nokļūt tuvāk neapzinātajai realitātei. Vislabākais laiks dieva atklāšanai ir tieši miegs. Visas reliģijas – jūdaisms, kristietība, daoisms un islāms – sapni uztver kā dievišķās realitātes iekļūšanas brīdi cilvēka apziņā. Dieva klātbūtne sapnī sniedz gan objektīvu, gan subjektīvu providenci (t.i. redzējumu, kas sakņojas sapņotāja personīgajās vērtībās). Citiem vārdiem, nav pamata raizēties par dievišķā vēstījuma snieguma līdzekļiem (caur cilvēku vai priekšmetu), būtisks ir vēstījuma saturs un tā sniegtās norādes.

- Loffa sapņu tulks

Redzēt − slimniekiem − krīze, veselajiem − dzīves augšupeja.

Par to būt − gods.

- Senču sapņu tulks

Priesteris – prieks, labklājība.

- Simona Kananitas sapņu tulks

Priesteri redzēt - darīšanas ar tiesnešiem.
Priesteris būt - cienību un godu iemantot.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!