Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksPlūdi

Plūdi − attiecības, kuru pamatā ir tikai sekss.

Lieli, krācoši − briesmas, politiskas pārvērtības, slimība, nepadoties izmisumam, jo bēdas un nelaimes drīz beigsies.

- Senču sapņu tulks

Plūdi – lietas virzās uz nobeigumu.

- Taro sapņu tulks

Plūdi – īpašumam draud briesmas.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananitas sapņu tulks

Plūdus redzēt - dzīves un politikas pārmaiņas.
Plūdi ar ledu - izbailes un briesmas.
Plūdi krācoši - kara briesmas.
Plūdi klusi - Tu iemīlēsies līdz ausīm.
Plūdi tālumā - tālas ziņas, lieli notikumi.

- Finka sapņu tulksAicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Apmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!#KBpareģo 2022.-2025.-2040.! Visas prognozes vienkopus tieši Tev Superhoroskopi.lv >>