Sapņu tulks

Simboli sapņosLasīšana

Lasīt – pārmaiņas darījumos

- Senču sapņu tulks

Lasīšana – darba jautājuma veiksmīgs atrisinājums.
Ja lasa citi – smagā brīdī palīdzēs draugi.
Sapnī apspriest izlasīto – liecina par literāro zināšanu nemitīgu pilnveidošanos.
Nesaprotams, nesakarīgs teksts – vēsta par uztraukumu un vilšanos.

- Sapņu tulks sievietēm, Millera sapņu tulks

Lasīt uzrakstīto– panākumi.
Lasīt avīzi – dzīve tiek nodzīvota ar jēgu; grāmatu vēl daudz no kurām jāiemācās.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananitas sapņu tulks

Lasīt – pienākumi, kas ir uzlikti, nesīs pārmaiņas.
Ja tu lasi – pārmaiņas būs pozitīvas, ja priekšā lasa kāds cits – negatīvas.
Redzēt cilvēku, kurš lasa – kāds uzmanīgi seko, kā tu izpildi savus pienākumus: darbā (priekšnieks, kolēģi); mājās (laulātais, vīramāte); mācībās utt. No šī cilvēka daudz kas atkarīgs tavā nākotnē.

- Ezotēriskais sapņu tulks

Lasīt – pārmaiņas darījumos

- Cvetkova sapņu tulks

Lasīt Bībeli - sirdsmiers.
Lasīt romānu - piedzīvosi raibas lietas.
Lasīt laikrakstus - dabūsi jaunas ziņas.
Lasīt dzejas - karsti iemīlēsies.
Lasīt pasakas - nāksi pie prāta.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!