Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksLimonāde

Redzēt − materiāli labumi.

To pirkt − piesavināties svešu mantu.

To dzert − pārvaldīt šaubīgu īpašumu, arī rast izeju no grūta stāvokļa, arī zaudējums.

- Senču sapņu tulks

Ja sapnī dzeriet limonādi –konkurēsiet ar citiem, prezentējot savus plānus naudas līdzekļu palielināšanai, lai citi gūtu labumu, un to visu darīsiet par saviem līdzekļiem.

- Millera sapņu tulks

Limonādi dzert - saldus skūpstus dabūt.
Limonādi dāvināt - kādam glaimot.
Limonādi izliet - sevi pašu aizliegt.

- Finka sapņu tulksAicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Apmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!

Kāds ir Tavs 2022.gada plāns? NĀKOTNE IR KLĀT! Ar #KBpareģo 2022.-2025.-2040.! 

Visas prognozes vienkopus tieši Tev - Superhoroskopi.lv >>