Sapņu tulks

Simboli sapņosLaboratorija

To redzēt − zīme, ka spieķi tiek virzīti pareiza virzienā, pareiza profesijas izvēle.

Tajā atrasties − atzinība un gods.

Tajā redzēt sevi par alķīmiķi − veltīt daudz spēka tukšai lietai.

Tajā veikt eksperimentus − nespēt uzlabot savu stāvokli.

Tajā gūt rezultātus − pēc īslaicīgām grūtībām nāks atzinība.

- Senču sapņu tulks

Laboratorija – slimība.

- Hasses sapņu tulks

Laboratorija – slimība; veiksmīgs zinātniskais darbs

- Simona Kananitas sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!