Sapņu tulks

Simboli sapņosLeijerkaste

Leijerkasti redzēt - dzīves ērkšķi un dadži.
Leijerkasti spēlēt - ar asarām maizi ēst.
Leijerkasti nest - krusts un bēdas.
Leijerkasti sasist - Tev sagaidāma labāka dzīve.
Leijerkasti spēlēt pats - nicināts tapt.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!