Sapņu tulks

Simboli sapņosGriesti

Augsti ─ plaša dzīve.

Zemi ─ šaura, aprobežota dzīve.

Iebrukuši ─ slimība, trūkums, nāve.

Tos redzēt iebrūkam ─ dzīvības briesmas.

Tos krāsot ─ prieks.

- Senču sapņu tulks

Līdzeni, balti un augsti griesti– labklājības un turības zīme.
Griesti sapnī nāk virsū – nelabvēlīgi apstākļi, svarīgu lietu veikšanai ieteicams nogaidīt.
Aplūkot plaisu griestos – nožēla un sirdsapziņas pārmetumi par iepriekšējā dienā padarīto.

- Sapņu tulks sievietēm, Millera sapņu tulks

Griesti – brīdinājums.

- Cvetkova sapņu tulks

Redzēt grūstam griestus – tev ir skauģi; krītoši griesti – lielas briesmas.

- Hasses sapņu tulks,Simona Kananitas sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!