Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksGarīdzinieks

Garīdznieku jeb baznīckungu redzēt - prāvā iekulsies.
Garīdznieks laipns - tiksi attaisnots.
Garīdznieks kancelē - Tu tapsi tiesāts.
Garīdznieku daudz - neatmet cerības.
Garīdznieks ar zobenu - stingrs spriedums.
Garīdznieks vecs - iegūsi cienību un godu.

- Finka sapņu tulks

Mācītāju redzēt - tiesnesis.
Mācītājs, ar to runāt - tiesas darīšanas.
Mācītājs laipns - tiksi attaisnots.
Mācītājs dusmīgs - dabūsi bargu spriedumu.
Mācītājs nomiris - no tiesām atsvabināties.
Mācītājs uz kanceles - ienaidnieki glūn uz Tevi.
Mācītājs uz krēsla - Tevi tiesās.

- Finka sapņu tulksAicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Apmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!