Sapņu tulks

Simboli sapņosGarīdzinieks

Garīdznieku jeb baznīckungu redzēt - prāvā iekulsies.
Garīdznieks laipns - tiksi attaisnots.
Garīdznieks kancelē - Tu tapsi tiesāts.
Garīdznieku daudz - neatmet cerības.
Garīdznieks ar zobenu - stingrs spriedums.
Garīdznieks vecs - iegūsi cienību un godu.

- Finka sapņu tulks

Mācītāju redzēt - tiesnesis.
Mācītājs, ar to runāt - tiesas darīšanas.
Mācītājs laipns - tiksi attaisnots.
Mācītājs dusmīgs - dabūsi bargu spriedumu.
Mācītājs nomiris - no tiesām atsvabināties.
Mācītājs uz kanceles - ienaidnieki glūn uz Tevi.
Mācītājs uz krēsla - Tevi tiesās.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!