Sapņu tulks

Simboli sapņosGrāmatas

Lasīt – pārmaiņas darījumos

- Senču sapņu tulks

Lasīšana – darba jautājuma veiksmīgs atrisinājums.
Ja lasa citi – smagā brīdī palīdzēs draugi.
Sapnī apspriest izlasīto – liecina par literāro zināšanu nemitīgu pilnveidošanos.
Nesaprotams, nesakarīgs teksts – vēsta par uztraukumu un vilšanos.

- Sapņu tulks sievietēm, Millera sapņu tulks

Lasīt uzrakstīto– panākumi.
Lasīt avīzi – dzīve tiek nodzīvota ar jēgu; grāmatu vēl daudz no kurām jāiemācās.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananitas sapņu tulks

Lasīt – pienākumi, kas ir uzlikti, nesīs pārmaiņas.
Ja tu lasi – pārmaiņas būs pozitīvas, ja priekšā lasa kāds cits – negatīvas.
Redzēt cilvēku, kurš lasa – kāds uzmanīgi seko, kā tu izpildi savus pienākumus: darbā (priekšnieks, kolēģi); mājās (laulātais, vīramāte); mācībās utt. No šī cilvēka daudz kas atkarīgs tavā nākotnē.

- Ezotēriskais sapņu tulks

Lasīt – pārmaiņas darījumos

- Cvetkova sapņu tulks

Grāmatas redzēt - svarīgas ziņas dabūt.
Grāmatu attaisīt - citu noslēpumus atklāt.
Grāmatu aiztaisīt - uzticīga mīla, draudzība.
Grāmatas sadedzināt - noslēpumus glabāt.
Grāmatu lasīt - iegūsi daudz naudas.
Grāmatas drukāt - gods un slava.
Grāmatu saplēst - liela pazemošana.
Grāmatas iesiet - Tevi ievēro.
Grāmatas, no tām mācīties - droša laime.
Grāmatas dārgas - ieņemsi augstu vietu.
Grāmatas netīras - slimība un sēras.
Grāmatas lielas - sargies no lepnības.
Grāmatas pirkt - maz gudrības.
Grāmatas dāvināt - ieņemsi labu vietu.
Grāmatas pārdot - godu, slavu pazaudēt.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!