Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksGrāmata

Adrešu grāmata ─ kāds ļoti ilgojas pēc jums.

Grāmatu lasīt ─ zīme, ka vēl daudz jāmācās, arī gods un cieņa.

To pirkt ─ saņemt jaunas ziņas.

To iespiest ─ sargāt savu noslēpumu.

To saplēst ─ skolotājiem, zinātniekiem nozīmē labu, citiem ─ slimīb.

To iesiet ─ uzlabosies apstākļi.

To dāvināt ─ dot labu padomu.

Kases grāmata ─ parādi.

Lasīt grāmatas ─ daudz jāmācās.

Avīzes ─ dzīvē tikt uz priekšu.

Rakstu ─ ceļojums.

Lūgšanu grāmata ─ nožēlot savus grēkus, arī gūt mierinājumu bēdās.

To saņemt dāvanā ─ satikties ar labiem cilvēkiem.

To pazaudēt ─ zaudēt uzticamu cilvēku.

To izmest ─ savas vainas dēļ piedzīvot nelaimi.

Pasaku grāmatu šķirstīt ─ nezaudēt dzīvesprieku.

Sapņu grāmatu lasīt ─ atklāt noslēpumu.

- Senču sapņu tulks

Lasīt grāmatu – nenojausti jaunumi.
Šķirstīt, redzēt grāmatu – jauna iepazīšanās.
Plēst grāmatu – kaut ko aizmirst.
Skatīties uz grāmatu – labs darbs.
Daudz grāmatu – daudz darbu.
Degoša grāmata – zaudēt draugu.

- Cvetkova sapņu tulks

Grāmata uz galda – iegūt jaunu amatu, paaugstinājumu.
Cilvēku, kurš lasa grāmatu – piedzims dižciltīga atvase.

- Džou-Guna sapņu tulks

Grāmata – iegūt izglītību, zināšanas kā tādas.
Grāmata ķēdē – neparasti notikumi.

- Taro sapņu tulks

Grāmata – gudrība, zināšanas, pareģojums.
Lieli plaukti ar grāmatām un tu nevari izvēlēties sev piemēroto – reālajā dzīvē tev grūtības sagādā izvēlēties savu dzīves ceļu.
Sapnī turēt rokās grāmatu un lasīt uzrakstus nepazīstamā valodā – atklāsi sevī apslēptas spējas.
Grāmata ar saplēstām lapām – pieņemsi pārsteidzīgu lēmumu, kas izjauks tavus plānus.
Saņemt dāvanā grāmatu – tas ir tavas gudrības un gaišredzības simbols. Iespējams, tu pats nenojaut par šādas dāvanas eksistenci.
Redzēt sev rokās senu maģisku grāmatu – grēka un krišanas simbols. Reālajā dzīvē tava rīcība ir egoistiska.

- Vangas sapņu tulks

Lasīt grāmatu – dvēseles lidojums, augšana.
Šķirstīt grāmatu, mācīties – iegūt zināšanas. Abiturientiem iestāšanās augstskolā.
Atrast, paņemt, nozagt grāmatu – saņemt ļoti svarīgas ziņas, izdarīt atklājumu, radīt mācības.
Plēst, pazaudēt grāmatu – tavas pūles novērtēs, atzīmēs nopelnus.

- Ezotēriskais sapņu tulks

Grāmata – mūžīgas gudrības simbols, zināšanas, sapratne.
Lasīšana sapnī var nozīmēt alkas pēc zināšanām, atrast atrisinājumu sarežģītai problēmai. Var izteikt arī snaudošā tiekšanos tikt pie varas, prestiža, kas var atnākt ar zināšanām.
Lasīšana nozīmē arī cenšanos aizbēgt no ikdienas, neapmierinātība ar to.

- Psiholoģiskais sapņu tulks

Grāmata – gudrības, zināšanu un paredzēšanas simbols.
Lasīšana vai mācīšanās – cienīgas tikšanās un mācības, pārticība, gods un cieņa no apkārtējo puses.
Sapnī turēt rokās grāmatu un lasīt uzrakstus nepazīstamā valodā – atklāsi sevī apslēptas spējas.
Redzēt sev rokās senu maģisku grāmatu – grēka un krišanas simbols. Reālajā dzīvē tava rīcība ir egoistiska.
Grāmata ar saplēstām lapām – pieņemsi pārsteidzīgu lēmumu, kas izjauks tavus plānus.
Senas grāmatas – brīdinājums uzmanīties no ļaunuma jebkurā formā.
Saņemt dāvanā grāmatu – tas ir tavas gudrības un gaišredzības simbols. Iespējams, tu pats nenojaut par šādas dāvanas eksistenci.
Lieli plaukti ar grāmatām un tu nevari izvēlēties sev piemēroto – reālajā dzīvē tev grūtības sagādā izvēlēties savu dzīves ceļu.
Sapnī censties lasīt grāmatu, bet nevari saprast vārdus vai saprast jēgu – tiekšanās atrast kaut ko dzīvē, atrast sarežģītas problēmas atrisinājumu.

- Sapņu tulks sievietēm

Liela nozīme ir grāmatas saturam, formai un krāsai.
Burtnīcas – atmiņas.
Atvērtas grāmatas – atmiņas.
Garīgas grāmatas – arhetipiski maģiskie instrumenti, Patības simbols.
Lasīt grāmatu – izpratnes meklēšana.
Veca grāmata nepazīstamā valodā – kaut kas izstumts.

- Psihoanalītiskais sapņu tulks

Apskatīt vai lasīt grāmatas – patīkamas mācības, gods, cieņa un bagātība.
Autoram redzēt sapnī, ka viņa darbi tiek publicēti – sapnis ir brīdinājums, būs daudz nepatikšanu, kamēr viņa grāmata nonāks pie lasītāja.
Redzēt, ka daudz spēka un laika jātērē uz to, lai atklātu zinātnieku slēpto tekstu jēgu – pagodinājums un balvas, kas nopelnītas ar vieglu darbu.
Senas grāmatas – brīdinājums, sargies no ļaunuma jebkurā formā!

- Millera sapņu tulks

Pirkt, redzēt, lasīt grāmatas – veiksme darbā, ziņas, iepazīšanās.
Degošas grāmatas – zaudēt draugu.

- Simona Kananitas sapņu tulks

Redzēt sapnī grāmatu tā ir laba zīme. Tava dzīve nākotnē būs ļoti patīkama.
Ja grāmatu redz sieviete – viņas dēls būs ļoti izglītots.

- Vēdiskais sapņu tulks

Grāmatas redzēt - svarīgas ziņas dabūt.
Grāmatu attaisīt - citu noslēpumus atklāt.
Grāmatu aiztaisīt - uzticīga mīla, draudzība.
Grāmatas sadedzināt - noslēpumus glabāt.
Grāmatu lasīt - iegūsi daudz naudas.
Grāmatas drukāt - gods un slava.
Grāmatu saplēst - liela pazemošana.
Grāmatas iesiet - Tevi ievēro.
Grāmatas, no tām mācīties - droša laime.
Grāmatas dārgas - ieņemsi augstu vietu.
Grāmatas netīras - slimība un sēras.
Grāmatas lielas - sargies no lepnības.
Grāmatas pirkt - maz gudrības.
Grāmatas dāvināt - ieņemsi labu vietu.
Grāmatas pārdot - godu, slavu pazaudēt.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!#KBpareģo 2022.-2025.-2040.! Visas prognozes vienkopus tieši Tev Superhoroskopi.lv >> 

KALENDĀRS PIEEJAMS ŠEIT - WWW.ASTRONET.LV