Sapņu tulks

Simboli sapņosAkti

Akti (dokumenti) – dokumentu kārtošana valsts iestādēs.
Parakstīt aktus (dokumentus) – gaidīt avansu.

- Hasses sapņu tulks

Aktu redzēt - Tevi apsūdzēs.

Aktu nest - prāvu nest.

Aktu saplēst - ar savu pretinieku izlīgt.

Aktu satīt - slikta prāva.

Aktu pats rakstīt - Tevi apmelos, nepatiesi liecinieki.

Aktu dzirdēt lasot - dabūt savu spriedumu.

Aktu daudz - garlaicīga, nepatīkama prāva.

Aktu pats lasīt - celt pāvu pret tuvinieku.’

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!