Sapņu tulks

Simboli sapņos



Atribūti

Reliģiozi atribūti (krusts un citi baznīcas piederumi) – sirdsapziņas mokas; signāli, kas nāk no iekšējās garīgās cilvēka būtības; labas garīgas dziņas, tiekšanās uz tīrību un cēlsirdību; palīdzības, apmācības, aizstāvības, pamācības elementi.

- Simboliskais sapņu tulks

Burvja, zintnieka atribūti – balts apģērbs, cepure, duncis. Simbolizē nepareizi organizētu darbu, rīcību.

- Taro sapņu tulks



Apmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!