Sapņu tulks

Simboli sapņosĀrsts

Pie tevis kāds atnāk – nepatīkams stāvoklis.
Apmeklēt kādu – paciest netaisnību.
Apmeklēt ārstu – laba veselība.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananita sapņu tulks

Ārstu redzēt - slimībā krist.
Ārstu vest mājās - piederīgie saslims.
Ārstu atvest - no slimības atsvabināties.
Ārsts laipns - laba veselība.
Ārsts dusmīgs - pareiza ārstēšanās.
Ārsts saīdzis - gara slimība.
Ārsts, ar to ķildoties - krīze grūtā slimībā.
Ārsts aizejošs - slimība ņems labu galu.
Ārstam uzkrist virsū - nāve.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!