Sapņu tulks

Simboli sapņosAlva

Alvu redzēt - grūta dzīve.

Alvu liet (laimes) - veltīgi pūliņi.

Alvu sakapāt - savu dzīvi uzlabot.

Alvas traukus redzēt - labi ēdieni.

Alvu kausēt - no bēdām atsvabināties.

Alvu izkausētu redzēt - Tu iegūsi pretmīlestību.

Alvas pogas redzēt - pazemināts tapt.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!