Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksŠķirties

Šķirties - no jūga atsvabināties.
Šķirties no dzimtenes - skumjas.
Šķirties no brūtes - atsvabināties.
Šķirties no drauga - laulībā iedoties.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!#KBpareģo 2022.-2025.-2040.! Visas prognozes vienkopus tieši Tev Superhoroskopi.lv >> 


 

KALENDĀRS PIEEJAMS ŠEIT - WWW.ASTRONET.LV