Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksSeksuālā atturība

Kā zināms, vēlīnais antīkais un hellēnisma periods bija slavens ar morāles kritumu un visatļautību erotikā. Tieši šajā laikā veidojās tāds institūts kā celibāts, kuru ievērot apņēmās katoļu mācītāji, iestājoties ordenī. Pareizticīgajiem līdzīga institūta, kas paredzētu pilnīgu seksuālo atturību, nav, jo zemākā ranga mācītājiem drīkst būt ģimene un bērni, taču šķiršanās praktiski nav iespējama. Pareizticīgo baznīcā aizliegums veidot ģimeni un radīt bērnus attiecas tikai uz šīs reliģijas augstākā ranga garīdzniekiem.
Sapni par seksuālo atturību var nosapņot ne tikai garīdznieki, bet arī vienkārši mirstīgie, tāpēc lieti noderēs skaidrojums sapņiem ar līdzīgu sižetu.
Sapņus par seksuālo atturību var traktēt dažādi.
Taču visiem šāda veida sapņiem pamatā ir ideja par uzkrāšanos. Tas ir saistīts ar to, ka atturība sevī ietver atteikšanos no spermas un enerģijas izšķiešanas, tādējādi cilvēka organismā veidojas uzkrājums, kas ir daudz lielākā apmērā nekā nepieciešams. Tāpēc pirms atturēšanās subjektam šīs enerģijas ir pārpārēm, viņa seksualitāte pārsniedz noteikto normu un izpaužas kā agresija, nervozitāte, histērija vai arī kā krasa darbaspēju pazemināšanās.
Sapni saistībā ar tamlīdzīgu izpratni par atturību var tulkot kā nevēlēšanos tērēt savus līdzekļus (iespējams, šobrīd dzīvē izveidojusies situācija, kad ir jāatmaksā kredīts, jāatdod parāds, kaut kas jāpērk, bet tam visam ir žēl naudas).
Vēl viena šāda sapņa nozīme: nevēlēšanās dalīties ar saviem paziņām vai draugiem.
Taču informāciju par nākotnes notikumiem nedrīkst balstīt uz sapnī redzēto, kura saturs var tiešā veidā būt atkarīgs no ilgstošas atturības.
Tāds sapnis ir uzskatāms par pravietisku tikai tādā nozīmē, ka ļauj noteikt organisma fiziskās vajadzības.

- Erotiskais sapņu tulksAicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Apmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!