Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksŠķēršļi

Redzēt − nepatikšanas, kavēkļi.

- Senču sapņu tulks

Jebkuri šķēršļi – pārejošas grūtības.
Izdodas pārvarēt – labklājības pieaugums.
Sievietēm atrasties pie šķēršļa izvēlētajā ceļā – draud slimība vai nelabvēļi ļauni izjokos.
Tiem, kas iemīlējušies, gluži pretēji, šāds sapnis nozīmē harmoniskas attiecības.

- Sapņu tulks sievietēm, Millera sapņu tulks

Lai gan šķēršļus sapnī redz reti, tomēr visbiežāk tie ir nepārvaramu ŽOGU veidā, neatverami vārti, citas barjeras.
Freida iekritēju pieeja nozīmē noformulēt, ko mēs gribām iegūt, pārvarot barjeru, un pēc tam censties izveidot analoģiju ar kādu tabu. Ja kāds palīdz pārvarēt šķērsli – šis cilvēks ir Tavs līdzzinātājs pārkāpumā vai arī pats pārvarēšanas fakts ietver tabu vai aizliegumu. Atkarībā no tā, uz kādu jomu attiecas tabu – ĻAUNUMS, SEKSS vai citam aizliegtam jēdzienam – jātiek galā ar jūtām attiecībā uz to, kas atrodas otrpus žoga, upes vai cita veida barjeras. Var izjust šausmas, pirms ierauga ierobežotāju/šķērsli, ko nepieciešams pārvarēt un ko pavadoņu sapnī neiesaka pārvarēt tāpēc, ka to neviens nedara. Iespējams, ka galvenā doma šeit ir draudu sajūta vai nespēja tikt galā ar šķērsli. Iespējams, uzskati, ka uz pasauli jāpaskatās ar svaigu galvu, pārvērtēt savas spējas. Tad šķērslis simbolizē tieši to, kas ir patiesais traucēklis. Lielā mērā tas attiecas uz tiem gadījumiem, kad, lai šķērsotu upi, cilvēks daudz ceļo vai dodas pastaigās ar kompanjoniem, kuri kopā ar Tevi nevēlas pārcelties upei otrā krastā. Ja kompanjoni Tev palīdz to izdarīt neatkarīgi no šķēršļa veida, būs prātīgi ieklausīties viņu padomos. Pastāv uzskats, ka šķērslis obligāti jāpārvar tieši tajā brīdī, kad kāds Tev piedāvā savu palīdzību. Lai gan dažreiz šķiet, ka šķēršļu skaits mazinās, patērētā psiholoģiskā piepūle kļūst par daudzu problēmu avotu, ko varētu novērst, ja mēs zinātu, kurā brīdī vajadzēja apstāties.

- Loffa sapņu tulks

Šķērslis (siena, žogs, krūmi utt.) – ierobežojumi, sirdsapziņa vai citas kontroles formas. Šķēršļi sapnī var attiekties uz reālām grūtībām, kas indivīdam nav tīkamas, lai gan viņš pats tās neapzināti provocē. Turklāt šīs neveiksmes apvieno apzinātus mērķus no zemapziņas skatupunkta. Tas ir neauglīgi un ved uz bezizeju. Šķēršļa veids netieši norāda uz frustrācijas veidu.

- Psihoanalītiskais sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!#KBpareģo 2022.-2025.-2040.! Visas prognozes vienkopus tieši Tev Superhoroskopi.lv >> 


 

KALENDĀRS PIEEJAMS ŠEIT - WWW.ASTRONET.LV