Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksStirna

Redzēt − prieks un laime, labklājība, labas cerības, laimīgas kāzas.

Spirgta − laba veselība.

Jauna − saņemt kādu ziņu.

Veca − ilgs mūžs.

Akla − nelaime.

Ar ragiem − strīds.

Bez ragiem − tikt vaļā no raizēm.

To šaut − nodarīt kādam pārestību.

To nošaut − liels zaudējums, zaudēt mīļāko.

Tā lec − tikties ar patīkamiem cilvēkiem.

- Senču sapņu tulks

Dzīve jautrā sabiedrībā.

- Simona Kananitas sapņu tulks

Stirnu redzēt - sastapsi skaistu meitenei.
Stirnu šaut - zeltenītes sirdi iegūt.
Stirna skrejot - līgaviņa ir nepastāvīga.

- Finka sapņu tulksAicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Apmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!#KBpareģo 2022.-2025.-2040.! Visas prognozes vienkopus tieši Tev Superhoroskopi.lv >>