Sapņu tulks

Simboli sapņosMeitene

Meitu redzēt - labas lietas gaidāmas.
Meita laipna un skaista - laime.
Meita nesmuka - ķezas.
Meita dusmīga - īgnums mīlestībā.
Meita resna - vēsa mīlestība.
Meita tieva - viņa Tevi maz mīl.
Meitu apkampt - nepārsteidzies.
Meitu noskūpstīt - neļaujies piekrāpties.
Meitu raudot redzēt - cietsirdību piedzīvot.
Meita, ar to jokoties - viņa Tevi atraidīs.
Meita ar puķēm - viņa Tevi mīlē.
Meita ar kroni - viņa ilgojas pēc tevis.
Meita ar miršu kroni - drīzas kāzas.
Meita ar lielām bizēm - Tava brūte būs bagāta.
Meita ar maz matiem - viegls pūrs.
Meita, ar to dejot - muļķības mīlestībā.
Meita, ar to pastaigāties - omulīga mīlestība.
Meita, ar to tērzēt - priecīgas dienas.
Meita, pie tās gulēt - vinnests loterijā.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!