Sapņu tulks

Simboli sapņosMirte

Redzēt − brīdinājums nespēlēties ar mīlestību, lai vēlāk nav jāraud, arī piedzīvot priecīgas stundas.

Sudraba − panākumi.

Zelta − liels gods.

Zaļas − kavēkļi mīlestībā.

Ziedošas − prieks, liela laime, arī kāzas.

Nokaltušas − šķiršanās.

- Senču sapņu tulks

Nēsāt mirti – neilga, bet laimīga kopdzīve.
Mirtes pušķis – piedzīvot patīkamus brīžus, piesaistīt cilvēku sirdis.
Miršu vainags – laime mīlestībā.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananitas sapņu tulks

Mirte – tev sagaidāma aizsardzība.

- Simona Kananitas sapņu tulks

Mirtes redzēt - pēc mīlas sirds ilgosies.
Mirtes plūkt - labas cerības.
Miršu kronis - drīzas laulības.
Miršu zariņš - precības.
Mirtes ziedošas - liela laime mīlestībā.
Mirtes apliet - mīlestību piekopt.
Mirtes nogriezt - mīlestības sakarus izputināt.
Mirtes nokaltušas - paliksi par vecmeitu.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!