Sapņu tulks

Simboli sapņosMācītājs

Redzēt to – ģimenē sagaidāms priecīgs notikums, arī brīdinājums no kļūdīšanās iespējām.

To pušķot – godības, savienotas ar baznīcā iešanu.

Izpostīts – vilšanās, bēdas, skumjas.

Pie tā atrodas mācītājs – strīdi un nesaskaņas komerclietās vai ģimenē.

Pie tā laulājas – skumji notikumi drauga ģimenē.

Pie tā ceļos mesties – piepildīsies slepena vēlēšanās.

Citu redzēt pie tā ceļos – tam cilvēkam nepieciešama palīdzība.

- Senču sapņu tulks

Altāris – brīdinājums - nepieļauj kļūdas! Dažreiz var palīdzēt grēksūdze.
Mācītājs pie altāra– ģimenes nesaskaņas un attiecību pasliktināšanās .
Laulības pie altāra – nepatīkami notikumi jūsu draugu dzīvē.

- Sieviešu sapņu tulks, Millera sapņu tulks

Mācītāju redzēt - tiesnesis.
Mācītājs, ar to runāt - tiesas darīšanas.
Mācītājs laipns - tiksi attaisnots.
Mācītājs dusmīgs - dabūsi bargu spriedumu.
Mācītājs nomiris - no tiesām atsvabināties.
Mācītājs uz kanceles - ienaidnieki glūn uz Tevi.
Mācītājs uz krēsla - Tevi tiesās.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!