Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksZobens

Redzēt − dzīves pārmaiņas jūs ietekmēs ļoti labvēlīgi, arī brīdinājums izvairīties no nevajadzīgiem strīdiem.

Ass − panākumi un sekmes darbā.

Neass − veltas cerības.

Salauzts − zaudēt.

Sarūsējis − nākt apsmieklā.

To turēt rokā − spēks un izturība.

Ar to cirst − izlauzt sev ceļu.

Ar to tikt ievainotam − rūpes.

To redzēt norijam − vairāk domāt par savu veselību.

Pašam kalt − rūpīgs un piņķerīgs darbs, kas dos gandarījumu.

- Senču sapņu tulks

Ja sapnī redz zobenu – nesaskaņas ar mīļoto cilvēku un iespējam šķiršanās pat pirms kāzām.
Ja sapnī redz zobenu cīņu – vīrietim tas ir brīdinājums par sāncenša parādīšanos, kas var vīrietī izraisīt greizsirdību un izraisīt arī strīdu ar mīļoto sievieti.

- Erotiskais sapņu tulks

Zobens – veiksme, izdošanās, uzvara.

- Kapalinska sapņu tulks

Ja tev pieder zobens – cieņa, slava.
Salauzt zobenu – nicinājums.
Saņemt zobenu – iegūt varu.

- Hasses sapņu tulks,Simona Kananitas sapņu tulks

Zobens – cars, bērns, sieviete vai kāda sfēra.
Ja kāds sapnī redz, kā nēsā zobenu, tad tas kļūs par valsts pavēlnieku, apprecēsies vai tam piedzims bērns
Ja sapnī redz, ka saite, kas tur zobenu ir pārtrūkusi – tad tas zaudēs varu, zaudēs bērnu vai arī šķirsies no sievas.

- Taflisi sapņu tulks

Ja paņem zobenu (nazi) un dodies pārgājienā – liela laime.
Pieņem no kāda zobenu – tāla ciemiņa ierašanās.
Ja tev dod trīs zobenus – kļūsi par apgabala priekšnieku, gubernatoru.
Cīnies ar zobenu pret cilvēku – liela veiksme, izdevīgums.
Ja no zobena cirtiena tek asinis – kāds cienās ar ēdienu un dzērienu.
Turēt rokās zobenu (nazi), censties ievainot citu cilvēku – zaudējumi.
Ja sevi ievaino ar nazi vai cirvi – liela veiksme, izdevīgums.
Saņem no kāda cilvēka nazi vai cirvi – drīz saņemsi paaugstinājumu darbā.
Naži vai zobeni krīt ūdenī – dzīvesbiedra nāve.
Pazaudēt zobenu, nazi, līko zobenu – izputēšana, naudas zaudējumi.
Ja sapnī ceļo, staigā ar zobenu vai nazi rokās – būs materiāls ieguvums.
Ja asini asus nažus vai dunčus – prieks, veiksme.
Dot kādam cilvēkam nazi vai dunci – nelaime.
Zobens vai nazis atrodas gultas galvgalī – liela laime.
Sieviete tur rokās zobenu – liela laime, pagodinājums.
Sieviete izņem zobenu – dēla piedzimšana.

- Džou-Guna sapņu tulks

Ugunīgs zobens – vīrišķība, uzvara pār ienaidnieku, bailēm.

- Taro sapņu tulks

Zobenu redzēt - gods.
Zobenu vicināt - uzvara karā.
Zobenu trīt - kari un kara valodas.
Zobenu salauzt - godu pazaudēt.
Zobens pie sāniem - uzticams draugs karā.
Zobenu pazaudēt - nelaime.
Zobens norūsējis - Tavs gods tiks aptraipīts.
Zobenu dabūt - gods un liela vara.
Zobenu atrast - necerēta laime.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!#KBpareģo 2022.-2025.-2040.! Visas prognozes vienkopus tieši Tev Superhoroskopi.lv >> 

KALENDĀRS PIEEJAMS ŠEIT - WWW.ASTRONET.LV