Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksZirgi

Pajūgs ar sienu – liela laime.
Pajūgs ar preci – iegūt materiālus labumus.
Pajūgs ar daudziem zirgiem – vēlmju realizēšanās.
Apgāzies pajūgs - nelaime.
Ar pajūgu braukt pa lauku – patīkami mirkļi.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananitas sapņu tulks

Pajūgam lūzt ritenis– laulāto šķiršanās.
Pajūgs apgāžas, jo salūzis ritenis – vēsta par izputēšanu un zaudējumiem.
Pajūgs piekrauts tā, ka nevar ne no vietas izkustēties – bīstama situācija

- Džou-Guna sapņu tulks

Piešus redzēt - pēc goda dzīties.
Piešus valkāt - citu dzīvi sarūgtināt.
Piešus nolauzt - godu un amatu pazaudēt.
Pieši sudraba - godu un cienību iemantot.
Pieši dzelzs - pastāvīgs amats.

- Finka sapņu tulks

Zirgu redzēt - vinnests loterijā.
Zirgs kaulains - vāja caurtikšana.
Zirgs apaļš - pilnība saimniecībā.
Zirgu sedlot - ceļojums.
Zirgu aizjūgt - smagi darbi.
Zirgs, ar to runāt - šķirme darbos.
Zirgs ātrs - aizsniegsi savu mērķi.
Zirgs klupdams - nelaime, arī nāve.
Zirgs, uz tā jāt - lepnās viesībās nākt.
Zirgs greznā aizjūgā - ieprecēsies augstos rados.
Zirgs, no tā nokrist - apsmiekls.
Zirgu mazgāt - savu godu aizstāvēt.
Zirgs spriņģojot - labas, priecīgas ziņas.
Zirgs nosprādzis - gods pagalam, viss pagalam.

- Finka sapņu tulksAicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Apmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!#KBpareģo 2022.-2025.-2040.! Visas prognozes vienkopus tieši Tev Superhoroskopi.lv >>