Dainas

Dainas

Tautu dēls

Es pie tevis, tautu dēls,
Otras nakts negulēšu,
Es redzēju viņu nakti,
Tev bij viena suņa daba.

Es pie tevis, tautu dēls,
Otras nakts negulētu:
Es gulēju vakar nakt',
Man nosala muguriņa.

Vienu nakti pārguleju
Tautu dēla gultiņā,
Otru nakti negulēju,
Tai gultā puišu smaka.

Visu nakti sasēdeju
Uz pagāla raudadama:
Cieta gulta, zems pagālis,
Grīns tautietis klāt gulēja.

Mēnestiņis klētei lēca,
Saule lēca paklētei;
Tautu dēlis gultā guļ,
Tautu meita pagultē.

Gulu, gulu, nenāk miegs
Pie atraiša arajiņa:
Cieta gulta, zems pagālis,
Dzedri vārdi atraišam.

Miega dēļ, bāleliņ,
Nerāj savas līgaviņas.
Miegs nāk miega laiciņā
I pašam labajam.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani atraitņam:
Atraitņ' gulta izgulēta,
Mīļi vārdi izrunāti;
Puiša gulta negulēta,
Mīļi vārdi nerunāti.

Silta saule, rokas sala,
Ledus cimdi rociņā;
Mīksta gulta, sānus spieda,
Nelaulāts arājiņš.