Dainas

Dainas

Gulēšana

Nu gulēšu, nu nāk miegs,
Viņu nakti negulēju:
Ar Laimiņu runādams,
Viņu nakti sasēdēju.

Guļu, guļu, miegs nenāk,
Ar jauno līgaviņu.
Ko bij man miegam nākt,
Melni gultas paladziņi.

Guļu, guļu, miegs nenāk (nenāca),
Ar jauno līgaviņu.
Kā bij man miegam nākt,
Melni gultas paladziņi.
Lai būt' melni, kad būt' melni,
Kad nebūtu salāpīti,
Kad nebūtu salāpīti
Ar kažoka ielāpiem.

Gulu, gulu, miegs nenāk,
Pie jaunā arājiņa.
Kur būs man miegam nākt,
Melli tam paladziņi.
Es bij' baltus ieraduse,
Pie māmiņas uzaugdama.

Guļu, guļu, miegs nenāk,
Pie nelieša tēva dēla.
Ko bij man miegam nākt,
Nav neviena mīļa vārda.


Gulu, gulu, miegs nenāca,
Pie tās jaunas līgaviņas:
Cieta guļa, zems pagalvis,
Dzedri vārdi līgavai.

Miegs man nāca neguļot,
Tautas rāja bez vainītes;
Nāc, miedziņ, kad es guļu,
Rājat, tautas, kad vainīte.

Visu nakti sasēdeju
Uz pagāla raudādama:
Cieta gulta, zems pagālis,
Grīns tautietis klāt gulēja.