Dainas

Dainas

Paladziņš

Guļu, guļu, miegs nenāk,
Ar jauno līgaviņu.
Ko bij man miegam nākt,
Melni gultas paladziņi.

Guļu, guļu, miegs nenāk,
Ar jauno līgaviņu.
Kà bij man miegam nākt,
Melni gultas paladziņi.

Lai būt' melni, kad būt' melni,
Kad nebūtu salāpīti,
Kad nebūtu salāpīti
Ar kažoka ielāpiem.

Guļu,guļu, miegs nenāk,
Ar laisko līgaviņu.
Kā bij man miegam nākt,
Rupji, melni paladziņi.
Lai būt' rupji, ja būt' rupji,
Kad būt' balti izvelēti.

Gulu, gulu, miegs nenāk,
Pie jaunā arājiņa.
Kur būs man miegam nākt,
Melli tam paladziņi.
Es bij' baltus ieraduse,
Pie māmiņas uzaugdama.