Sapņu tulks

Simboli sapņosKlaidonis

Redzēt − briest liels skandāls, jo jūs ilgi esat ignorējis vispārpieņemtās tikumības normas.

Par to būt − izsargāties no bīstamas kompānijas, arī naudas zaudējums.

- Senču sapņu tulks

Klaidonis uzbrūk uz vientuļa, tukša ceļa – drīzi, grūti pārbaudījumi.
Pašam būt par klaidoni – pilnīga labklājība, miers dvēselē.

- Cvetkova sapņu tulks

Redzēt sevi kā klaidoni – nozīmē nabadzību un ciešanas.
Redzēt klaidoņus – tevi slikti iespaidos dīvainā, savdabīgā apkārtējā vide.
Kaut ko dot klaidonim –dāsnums tiks novērtēts.

- Millera sapņu tulks

Būt klaidonim – bailes, nemiers.
Redzēt klaidoni – pārmaiņas

- Hasses sapņu tulks,Simona Kananitas sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!