Sapņu tulks

Simboli sapņosJēzus

Jēzu redzēt - ienāksies jauns laikmets.
Jēzu pielūgt - liela laime un miers.
Jēzum pie kājām sēdēt - smelties gudrību.
Jēzus kājas skūpstīt - tiksi attaisnots.
Jēzu apkampt - no lielām bēdām atsvabināties.
Jēzus, ar to runāt - prieks un miers.
Jēzu redzēt pie krusta - nāves tuvums.
Jēzum pakaļ staigāt - tiksi par mācītāju.

- Finka sapņu tulks

Kristu redzēt - īstens palīgs bēdu laikā.
Kristu pielūgt - svētlaimību baudīt.
Kristu apkampt - mieru baudīt.
Kristus pie krusta - Tavus noziegumus piedos.
Kristum pakaļ staigāt - panesamas grūtības.
Kristus ar ērkšķu kroni - apžēlošana.
Kristus svētījot - viss izies par labu.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!