Sapņu tulks

Simboli sapņosDzelzsceļš

Dzelzceļu redzēt - ceļojums.
Dzelzceļā braukt - kļūsi dzīvē uz priekšu.
Dzelzceļa vilcienu redzēt - mīļi viesi apmeklēs.
Dzelzceļa vilcienā braukt - ātri bagāts tapt.
Dzelzceļā braukt un apgāzties - nelaime, izbailes.
Dzelzceļa vilciens karogots - sevišķas svinības.
Dzelzceļa vilciens sadragāts - zaudējums.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!