Sapņu tulks

Simboli sapņosĒzelis

Ēzeli redzēt - padarīsi muļķības.
Ēzeli vest - muļķības padarīt.
Ēzeli turēt pavadā - ietiepīgi cilvēki.
Ēzelis, uz tā jāt - slava un gods.
Ēzelis uz tā jāt - tiksi pie mērķa.
Ēzeli saķert - slinkumu lāpīt.
Ēzeli bļaujot dzirdēt - lielīgu cilvēku sastapt.
Ēzelis, apkrauts nastām - manta vairosies.
Ēzeli dzīt - otra mantu iekārot.
Ēzeli mocīt - tīšu prātu sev skādēt.
Ēzeļa ausis redzēt - par muļķi palikt.

Ērzeli redzēt - lepns precinieks.
Ērzelis negants - sargies no uzbrucējiem.
Ērzelis iejūgts - līgavainis aizies kara dienestā.

- Finka sapņu tulks

Mūli jeb ēzeli redzēt - ar muļķīgu cilvēku sastapties.
Mūlis, uz tā jāt - grūta caurtikšana.
Mūli ēdināt - mazas cerības uz laimi.
Mūli piesiet - savus nodomus atmest.
Mūļu daudz - ar daudz muļķiem darīšanas.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!