Sapņu tulks

Simboli sapņosBalss

Balss neskaidra - Tevi pieķers pie meliem.
Balss tumša - kakla slimība.
Balss skaidra un skaņa - priecīgas vēstis.
Balss mīlīga, salda - līgaviņa Tevi mīlē.
Balss dziļa - godība, cieņa.
Balss pīkstoša - vaimanas.
Balss raudoša - prieku piedzīvot.
Balss biedinoša - nemiers un ķildas.
Balss smalciņa - mīļākā Tevi pielūgsies.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!