Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksNoziedznieks

Redzēt − nepatikšanas, bēdas, raizes, šķiršanās, arī nedroša mīlestība.

To redzēt − pamest kādu draugu.

To satikt − tiesāties.

To sist − atbrīvoties no aresta.

Par to būt − piedzīvot nelaimi, arī būt pret kādu žēlsirdīgam.

- Senču sapņu tulks

Redzēt sevi noziedznieku kompānijā – satuvināšanās ar cilvēkiem, kuriem ir slikta slava un kuri centīsies izmantot šo draudzību savtīgos nolūkos.
Redzēt noziedznieku, kurš netiek tiesāts – svešu noslēpumu zināšana, kas apdraud tevi: iespējams, ka cilvēki, kuri no tevis baidās, mēģinās kaitēt.

- Sapņu tulks sievietēm

Noziedznieku redzēt - bēdas un raizes.
Noziedznieks būt pats - nelaimē krist.
Noziedznieku gūstīt - sevi aizstāvēties.
Noziedznieku sist - no aresta atsvabināties.
Noziedznieku vest - ķezās un pļāpās nākt.
Noziedznieku atsvabināt - caur paša vainu cietumā.

- Finka sapņu tulksAicinājums atbalstīt šo lielisko bezmaksas sabiedrisko projektu ar ziedojumu!

Mūsu projekts palīdz daudziem saprast savu sapņu pasauli, kā arī iepazīt slimības garīgā skatījumā. Tā izveidē ir ieguldīts laiks un līdzekļi. Ja arī Tev tas ir palīdzējis, vari palīdzēt mums uzturēt šo projektu, lai arī nākotnē tas citiem par prieku darbotos.

Dots devējam atdodas 1000kārtīgi! Paldies.
Novēli jebkādu sev parocīgu summu, maksājuma uzdevumā norādot: Lai sapņi piepildās!

SIA "WEB GURU" Reģ. Nr. 40103367390
SEB: LV71UNLA0050021707591     //  SWEDBANKA:  LV89HABA0551030045814

Apmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!#KBpareģo 2022.-2025.-2040.! Visas prognozes vienkopus tieši Tev Superhoroskopi.lv >>