Sapņu tulks

Simboli sapņos - Tavs viedais sapņu tulksNoziedznieks

Redzēt − nepatikšanas, bēdas, raizes, šķiršanās, arī nedroša mīlestība.

To redzēt − pamest kādu draugu.

To satikt − tiesāties.

To sist − atbrīvoties no aresta.

Par to būt − piedzīvot nelaimi, arī būt pret kādu žēlsirdīgam.

- Senču sapņu tulks

Redzēt sevi noziedznieku kompānijā – satuvināšanās ar cilvēkiem, kuriem ir slikta slava un kuri centīsies izmantot šo draudzību savtīgos nolūkos.
Redzēt noziedznieku, kurš netiek tiesāts – svešu noslēpumu zināšana, kas apdraud tevi: iespējams, ka cilvēki, kuri no tevis baidās, mēģinās kaitēt.

- Sapņu tulks sievietēm

Noziedznieku redzēt - bēdas un raizes.
Noziedznieks būt pats - nelaimē krist.
Noziedznieku gūstīt - sevi aizstāvēties.
Noziedznieku sist - no aresta atsvabināties.
Noziedznieku vest - ķezās un pļāpās nākt.
Noziedznieku atsvabināt - caur paša vainu cietumā.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!#KBpareģo 2022.-2025.-2040.! Visas prognozes vienkopus tieši Tev Superhoroskopi.lv >> 

 

KALENDĀRS PIEEJAMS ŠEIT - WWW.ASTRONET.LV