Kamēr sirds glabā vēlmes, prāts nododas sapņojumiem.

Šatobrians Renē

Interesanti

Kas ir sapnis?

Jau Senajā Grieķijā lielie domātāji — Aristotelis, Platons — centās izprast, kas ir sapnis un kas tam raksturīgs. Mūsdienās pieejami vairāki tūkstoši sapņa definējumi, ko veidojuši seno tautu viedie, filozofi, psihoanalītiķi, neirologi un citi speciālisti.

Platons jau pirms diženajiem psihoanalītiķiem — Zigmunda Freida un Karla Gustava Junga — apgalvoja, ka sapņus rada dziļāk slēptā cilvēka apziņa un tie atklāj cilvēka patieso dabu, aizliegtās dziņas, kas ikdienas dzīvē tiek apspiestas.

Aristotelis savas dzīves laikā uzrakstīja trīs grāmatas par sapņu nozīmi, un pirmais izteica domu, ka sapņus rada fizioloģiskas funkcijas. Viņš uzskatīja, ka miega tiešais cēlonis ir ēdiens – uzņemtā barība izdala izgarojumus, kas pamazām ceļas augšup un ieplūst galvas smadzenēs, izraisot miegainību.

Zigmunds Freids pēc daudzu zinātnisku pētījumu veikšanas bija pārliecināts, ka lielākais vairums sapņu simbolu parādās nevis kā pareģojums, bet gan kā cilvēka seksualitātes izpausme. Savu ideju viņš attīstīja un pirmais izstrādāja erotisko sapņu tulkojumus. Turpretī Karls Gustavs Jungs uzskatīja, ka sapņi ir patiess tieši cilvēka garīgās pasaules attainojums.

Medicīnā galvenokārt sapņi tiek definēti kā bālāki vai spilgtāki redzes un dzirdes tēli, kas parādās miegā saistībā ar atsevišķu galvas smadzeņu apvidu pastiprinātu darbību. Daudzu pētījumu rezultātā atklāts, ka sapņi visintensīvāk norit tā saucamā ātrā miega stadijā.

Ārsts, psihoterapeits un sapņu speciālists Agris Palkavnieks sapņus raksturo kā tēlu, jūtu, sajūtu un domu virknējumu noteiktu miega periodu laikā. Viņš papildina, ka biežāk sapnī ir vizuāli tēli, retāk audiāli signāli – skaņas, trokšņi, balsis. Tāpat viņš uzsver, ka, neskatoties uz tūkstošiem gadu ilgu sapņu izpēti, neviens tā arī īsti nezina, kas ir sapnis, kā tas rodas, kāda tam jēga, līdzīgi, kā neviens skaidri nezina, kas ir psihe un dvēsele.

Ilustrācija: dreamstime.com

SapņuGuru redakcija

Autors

SapņuGuru redakcija

Tagi

Interesanti

Agrīnajā kristietībā sapņu skaidrotāji uzskatīja, ka sapņus sūta Dievs, lai pamācītu un vadītu paklausīgos pavalstniekus.

Padomnieks

Vai zināji?

Lai atbrīvotos no bezmiega – jāievēro pareizs darba un atpūtas režīms, jāiet gulēt vienā laikā, jāguļ vēsā, labi vēdinātā, klusā telpā.

Sapņu ķērājs

Redzēt sapnī formulu, kurā skaidri izceļas cipars 1 – nozīmē, ka cilvēks stāv grandiozu dzīves izmai...

Pasmaidi

Trešdaļu dzīves mēs guļam, divas trešdaļas – sapņojam.