Teikas

Teikas

Nosapņo kā no Baltmuižas ezera naudas mucu izvilkt

Netālu no Subatas atrodās Baltmuižas ezers. Veci ļaudis stāsta, ka šinī ezerā esot nogrimusi naudas muca. Tas noticis tā: netālu no ezera atradusies barona pils, kurš bijis ļoti bagāts. Kādā naktī pilij uzbrukuši ienaidnieki. Barons pavēlējis kučierim jūgt zirgus karietē, tad ievēluši karietē mucu un devušies prom. Ceļš vedis gar slīpo ezera krastu. Te pēkšņi kariete apgāzusies un ar visu naudas mucu, kučieru un baronu ieripojusi ezerā un nogrimusi. Ienaidnieki pili nodedzinājuši un aizgājuši uz savu zemi.

Pēc kādiem simts gadiem kādam zemniekam sapnī parādījies barons un teicis, lai viņš apvedot ap ezeru trīs reizes melnu vērsi un pēc tam lai atdodot to vilkam, tad redzēšot, kas notikšot. Nākošā dienas rītā zemnieks apvedis vērsi trīs reizes ap ezeru. Pašulaik nācis arī vecs, liels vilks. Šinī brīdī nākusi no ezera naudas muca taisni zemniekam rokās. Zemnieks saķēris mucu aiz stīpas. Un nu domājis, ka nedošot vis vilkam vērsi, kad naudas muca jau rokās. Sakliedzis vilkam. Tas aizbēdzis, bet arī muca nogājusi dibenā. Tikai stīpa palikusi rokā.

- A.Sproģe, Ilūkstes Prodes „Ceriņos”; pierakstījis Igors Rumelis, 1947.gadā