Sapņu tulks

Simboli sapņosKuģa avārija

Redzēt kuģa avāriju – dalība valsts sabrukumā.
Ja kuģis ir mazs (laiva, kuteris) – personīgo plānu sabrukums. No kuģa lieluma un avārijas spēka ir atkarīgs notikumu lielums.

- Ezotēriskais sapņu tulks

Kuģa avārija – veiksme sarežģītās lietās.

- Simona Kananitas sapņu tulks

Kuģi redzēt - pēc laimes tīkot.
Kuģi ienākot ostā redzēt - priecīgas ziņas.
Kuģi izlādēt - iegūsi daudz mantas.
Kuģis mierīgā ūdenī - laime ģimenē.
Kuģis ātri skrejošs - necerētas ziņas dabūt.
Kuģis uz sēkļa - nelaime un posts.
Kuģis pilnām zēģelēm - gods un laime.
Kuģis, ar to braukt - godā pacelties.
Kuģis vētrā - izbailes.
Kuģis grimstošs - Tava dzīve izputēs.
Kuģis, ar to apgāzties - pazaudēsi vietu.
Kuģis nolauztiem mastiem - mirstība ģimenē.
Kuģis skrejošs pa viļņiem - spītēsi liktenim.
Kuģis daudz flagām - lieli prieki, svētki.
Kuģis uz enkura - uzticīga mīlestība.
Kuģi redzēt nogrimstot - īpašums izputēs.
Kuģis caur tiltu ejot - šķēršļus pārvarēt.
Kuģa lietas redzēt - prāts nesas uz svešumu.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!