Sapņu tulks

Simboli sapņosKronis

Karaļa − liels gods, likt pārāk lielas cerības uz kāda palīdzību.

To pazaudēt − grūtības, līdz sasniegsi cerēto.

To pazaudē cits − dzirdēt nepatīkamas lietas, kāda tuvinieka slimība.

To nēsāt − liela atbildība par citu cilvēku dzīvi.

To bagātīgi izrotātu rokās turēt vai pielaikot − tikt pieviltam;.

Zelta − uzklausīt draugu pamatotus pārmetumus par godkāri.

Rožkronis − slimība.

Skaitīt uz tā lūgšanas − nāves gadījums ģimenē.

- Senču sapņu tulks

Ja kronis pašam galvā – muļķība.
Ja kronis galvā citam – maza veiksme.

- Cvetkova sapņu tulks

Redzēt kroni – izjutīsi lielu kārdinājumu.
Nēsāt kroni – bagātība.
Ziedu vainags – prieks.
Kronis no zelta vai sudraba – dāvana.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananitas sapņu tulks

Ar pērlēm rotāts kronis galvā – gods un slava, jūsu stāvoklis sabiedrība ievērojami nostabilizēsies, bet nav izslēgts, ka uz jums kritīs aizdomas par nepietiekamu pievēršanos reliģijai.
Ja kroni redz sieviete –drīz kāzas. Viņas vīrs ieņems augstu amatu un baudīs labklājību.

- Taflisi sapņu tulks

Kroni redzēt - slava.
Kroni nest - lielu godu piedzīvot.
Kronis zelta - redzēsi valdnieku.
Kronis sudraba - pastāvīga cienība.
Kronis ar pērlēm - asaras.
Kronis ar ērkšķiem - sāpes un sirdēsti.
Kronis no ozolu lapām - pretinieku uzvarēsi.
Kronis no lapām - cienība.
Kroni noņemt no galvas - vietu, slavu pazaudēt.
Kroni uzlikt galvā - godu piedzīvosi.
Kronis no mirtēm - drīzas laulības.
Kronis no rozēm - liela laime mīlestībā.
Kronis dažādu puķu - vecumā jaunības prieki.
Kroni nolikt uz kapa - cerībām un mīlai beigas.
Kronis no baltām puķēm - nevainība, laba slava.
Kroni pīt - notiks, ko vēlies.
Kroni saplēst - tapsi citiem par apsmieklu.
Kronis savītis - necerē, viss velti.
Kronis iziris - Tavai laimei ir beigas.
Kronis ar lentām - dabūsi nāves ziņas.
Kronis skaists - gods, miers, veselība, laime.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!