Sapņu tulks

Simboli sapņosKaps

Dzīvs aprakts tapt - neizbēgama nelaime.

- Finka sapņu tulks

Kapu redzēt - mierīgs mūžs.
Kaps jauns - bēres.
Kaps sakritis - no nāves bailēm atsvabināties.
Kaps ar puķēm - veca mīlestība nerūs.
Kapā ielaisties - no lielām sāpēm tikt vaļā.
Kaps zaļš - Tava cerība piepildīsies.
Kapā iekrist - briesmas, nāve.
Kapā iekāpt - grūti saslimušus kopt.
Kapu rakt - draugu pazaudēt.
Kapu redzēt rokot - sēras ģimenē.
Kaps vaļā - nāve.
Kaps, no tā iziet - savu veselību atdabūt.
Kapu aizmest - Tavām bēdām būs gals.
Kapam krustu pielikt - dārgas atmiņas.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!