Sapņu tulks

Simboli sapņosKapsēta

Kapsētu redzēt - sirdsmiers.
Kapsēta zaļa - cerību pilna nākotne.
Kapsēta izpostīta - nemierīga dzīve.
Kapsēta augstu sētu - pastāvīgs miers.
Kapsēta nokaltusi - skumjas.
Kapsēta puķainiem kapiem - laime mīlestībā.
Kapsētā ieiet - izgaisušas cerības atjaunot.
Kapsētā staigāt - mieru atdabūt.
Kapsēta, no tās iziet - sirdssāpes.
Kapsēta ar daudz pieminekļiem - godā pacelties.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!