Sapņu tulks

Simboli sapņosŠķirties

Šķirties - no jūga atsvabināties.
Šķirties no dzimtenes - skumjas.
Šķirties no brūtes - atsvabināties.
Šķirties no drauga - laulībā iedoties.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!