Sapņu tulks

Simboli sapņosSēras

Just − nonākt ļoti jautrā sabiedrībā.

- Senču sapņu tulks

Nēsāt sēru apģērbu – ilga bildināšana.

- Hasses sapņu tulks