Sapņu tulks

Simboli sapņos



Streiks

Tajā ņemt dalību – personīgi atbildēt par kādas lietas iznākumu.

To izklīdināt – strādāt ar lielu kolektīvu.

To organizēt – saruna, kura izraisīs pretrunīgas jūtas.

Būt par tā nejaušu liecinieku – neapmierinātība ar kaut ko.

- Senču sapņu tulks

Streiks – nemierīgs cilvēks, vienmēr centies aizrakties līdz patiesībai, pat tad ja tā nav nepieciešama.

- Freida sapņu tulks



Apmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!