Sapņu tulks

Simboli sapņosSudmalas

Sudmalas redzēt - bagātība.
Sudmalās būt - labi ienākumi.
Sudmalās maļot - darbs un peļņa.

- Finka sapņu tulks