Sapņu tulks

Simboli sapņosPriede

Priedi redzēt - veselību atdabūt.
Priede kupla - atspirdzināties.
Priede augsta - gods.
Priede ļoti zaļa - jaukas cerības uz nākotni.
Priede maziņa - rūpes par nākotni.
Priede nolauzta - kāds radinieks mirs.
Priede resna - lepnu dzīvi vest.
Priede nokaltusi - rūpes un raizes

- Finka sapņu tulks

Silu redzēt - ar daudz ļaudīm satikties.
Sils liels - gods un daudz darba.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!