Sapņu tulks

Simboli sapņosPāvests

Redzēt − gods un cieņa.

Ar to runāt − strīds ar kādu mācītāju.

Svētī − sirdsmiers.

Par to būt − liela laime.

- Senču sapņu tulks

Redzēt sapnī Romas pāvestu – paaugstinājums darbā, lielisks tavu īpašību novērtējums.
Runāt, pieskarties Romas pāvestam – tu dari ne savus darbus, vai arī dari tos slikti.

- Ezotēriskais sapņu tulks

Pāvestu redzēt - cienība un gods.
Pāvests, ar to runāt - ķildas ar garīdznieku.
Pāvests svētījot - sirdsmiers.
Pāvests būt pats - traka laime.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!