Sapņu tulks

Simboli sapņos



Procenti

Tos aprēķināt − nepatikšanas uzņēmējdarbībā.

- Senču sapņu tulks

Procenti – sirdsapziņas pārmetumi.
Pievienot procentus – kaut kas atgadīsies.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananitas sapņu tulks