Sapņu tulks

Simboli sapņosArājs

Redzē – laime, labklājība.

Par to būt – vairāk uzturēties svaigā gaisā, arī grūts, bet pateicīgs darbs, arī sēru vēsts.

Ar to runāt – gaidāmas labas ziņas.

To redzēt aram – apstākļi uzlabosies.

- Senču sapņu tulks

Arājs atpūšas –vilšanās.
Arājs ar– gaidi pārticību dzīvē.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananita sapņu tulks

Arāju redzēt - svētīga dzīve.
Arāju sastapt - Tu atdabūsi savu mieru.
Arājs, ar to runāt - labas ziņas dabūt.
Arāju redzēt arot - Tavi apstākļi labosies.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!