Sapņu tulks

Simboli sapņosAltāris

Redzēt to – ģimenē sagaidāms priecīgs notikums, arī brīdinājums no kļūdīšanās iespējām.

To pušķot – godības, savienotas ar baznīcā iešanu.

Izpostīts – vilšanās, bēdas, skumjas.

Pie tā atrodas mācītājs – strīdi un nesaskaņas komerclietās vai ģimenē.

Pie tā laulājas – skumji notikumi drauga ģimenē.

Pie tā ceļos mesties – piepildīsies slepena vēlēšanās.

Citu redzēt pie tā ceļos – tam cilvēkam nepieciešama palīdzība.

- Senču sapņu tulks

Altāris – brīdinājums - nepieļauj kļūdas! Dažreiz var palīdzēt grēksūdze.
Mācītājs pie altāra– ģimenes nesaskaņas un attiecību pasliktināšanās .
Laulības pie altāra – nepatīkami notikumi jūsu draugu dzīvē.

- Sieviešu sapņu tulks, Millera sapņu tulks

Altāri redzēt - sirdsmiers.

Altāris, uz tā stāvēt - godā nākt.

Altāri celt - atgriešanās no sliktiem ceļiem.

Altārs, pie tā Dievu lūgt - no bēdām izkulties.

Altāri pušķot - precības, kāzas, kristības.

Altāra priekšā stāvēt - laulības, iesvētīšana.

Altārs tālumā - ilgas pēc miera un laimes.

Altāri noārdīt - bēdas un raizes.

Altāri izpostītu redzēt - Tavi grēki iet vairumā.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!