Sapņu tulks

Simboli sapņosAudžuvecāki

Audžuvecāki vai audžubērni – iespējams, mēģināt apmierināt kādu vajadzību, uzņemoties papildu rūpes un aizbildniecību; varbūt cilvēks pats to meklē.

- Loffa sapņu tulks